Bij een sloop, renovatie of verbouwing van een erfgoedpand moeten verschillende instanties hun advies geven. Op basis daarvan moet de dossierbeheerder van de dienst omgeving een beslissing maken. Het is dus normaal dat een dossier lang kan aanslepen, ten dele ook door de overbevraging van bepaalde diensten, zoals de onze en die van de bevoegde gemeente.

De adviezen van de IOED zijn niet bindend. De uiteindelijke beslissing wordt steeds genomen door het college van de betrokken gemeente.