Om met een metaaldetector of magneet op zoek te gaan naar archeologische vondsten heb je een erkenning als metaaldetectorist nodig. Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren gsm.

De erkenning die je van de Vlaamse overheid ontvangt, is enkel geldig in Vlaanderen. In de andere gewesten en het buitenland ben je gebonden aan de daar geldende regelgeving.

Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist. Meer info over metaaldetectie vind je hier.