Ondersteuning metaaldetectie en magneetvissen

Metaaldetectoristen en magneetvissers kunnen bij Berg en Nete terecht voor ondersteuning bij het uitoefenen van hun hobby. Ben je aan de slag in de gemeenten Nijlen, Berlaar of Heist-op-den-Berg (of ben je dit van plan), geef ons dan een seintje.

We informeren je over de bestaande regelgeving, doorlopen met jou een aanvraag tot erkenning, en helpen je bij het melden en identificeren van vondsten. Indien je dat wenst, brengen we je ook in contact met collega-detectoristen uit de regio. De IOED speelt immers een verbindende rol tussen metaaldetectoristen onderling en met andere partners. Zo streven we naar een breed netwerk waarin ook detectoristen, als ze dat willen, hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Misvattingen

Metaaldetectoristen en magneetvissers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de archeologische kennis van het verleden. Belangrijk hiervoor is om de regels van de kunst te volgen: verstoor geen bestaande archeologische sites en voldoe aan de verplichting om je vondsten aan te geven, via het meldingsformulier van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Let op: je vondsten aangeven betekent niet dat je ze moet inleveren. De verplichting heeft enkel als doel om in kaart te brengen welke voorwerpen waar teruggevonden zijn. Zo ontstaat er een beter inzicht in ons bodemarchief en ons gezamenlijk verleden. We raden je dan ook aan een logboek bij te houden met zoveel mogelijk informatie over jouw vondsten (exacte plaatsbeschrijving, datum,…).

Metaaldetectie

Iedere metaaldetectorist moet een (kosteloze) erkenning aanvragen bij het Agentschap om zijn of haar hobby te kunnen uitoefenen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Meerderjarig zijn
  • Bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
  • Geen veroordelingen hebben opgelopen voor inbreuken op de regelgeving rond onroerend erfgoed

Sinds 2021 is het legitimatiebewijs veranderd van vorm: in plaats van een pasje in bankkaart-formaat, bestaat het nu uit een QR-code. Deze kan je zowel fysiek als digitaal op zak hebben.

Meer informatie over de exacte regelgeving vind je via de online folder van het Agentschap Onroerend erfgoed.

Magneetvissen

Binnen de huidige regelgeving wordt magneetvissen streng gereglementeerd. Op bevaarbare waterlopen, zoals het Albertkanaal, bestaat er wegens veiligheidsredenen een totaalverbod.

Daarnaast zijn er de niet-bevaarbare waterlopen. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën, waarbij elke categorie wordt beheerd door een andere instantie/niveau:

  • Categorie 1: valt onder de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hanteren een totaalverbod op magneetvissen, om veiligheids- en ecologische redenen.
  • Categorie 2: wordt beheerd door de provincies. De Provincie Antwerpen heeft daarbij een verbod op magneetvissen ingesteld.
  • Categorie 3: deze waterlopen vallen onder het beheer van de gemeenten.

Lokale magneetvissers nemen best contact op met de gemeenten Berlaar, Nijlen of Heist-op-den-Berg voor meer informatie of toestemming. Voor een handig overzicht kan je alvast deze atlas van waterwegen raadplegen.

Tot slot zijn er private vijvers of beken. Als de eigenaar toestemming geeft, kan je daar jouw hobby uitoefenen.

MEDEA

Een handige tool voor metaaldetectoristen is MEDEA (Metaaldetectie en Archeologie). Zij bieden een publiek toegankelijke databank aan voor archeologische vondsten, waarmee zowel detectoristen, erfgoedmedewerkers als onderzoekers aan de slag kunnen. Vondsten die je in dit platform ingeeft, worden niet automatisch doorgestuurd naar het Agentschap. Daarnaast is de exacte vindplaats enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers met een onderzoekersstatuut. Je kan er ook oudere vondsten terugvinden en ingeven.