Wist je dat de Heistse berg en de Beerzelberg getuigenheuvels zijn? De oorsprong van zulke heuvels gaat wel miljoenen jaren terug. De zand- en kleilagen in de heuvels werden afgezet in een ondiepe zee. De Heistse berg zoals wij die nu kennen, is het resultaat van afwisselende ijstijden en warme periodes, steeds wisselende zeeniveaus met bijhorende afzettingen, erosie door rivieren en invloed van wind. Deze heuvels vormen zo restanten van een oud landschap. Daaraan danken zij ook hun naam van getuigenheuvel.

Onlangs kwamen er nieuwe ontdekkingen aan het licht over ‘onze’ Heistse berg. Als onderzoeker geologie kreeg Heistenaar Jasper Verhaegen namelijk de kans om uitgebreide bodemonderzoeken te doen. Dit naar aanleiding van de afbraak van de oude Heilig-Hartschool op de Heistse berg. Die bodemonderzoeken gaven aanleiding tot een bijstelling van de ontstaansgeschiedenis van deze getuigenheuvel. De heuvel blijkt immers jonger te zijn dan voorheen gedacht, al is “jong” in dit geval nog altijd relatief.

Op zaterdag 12 november organiseert Heemkring Die Swane een lezing over de nieuwe ontdekkingen. Jasper Verhaegen, doctor in de geologie en onderzoeker bij het Vlaams Planbureau voor Omgeving, zal daarbij ingaan op de vroegere theorieën over de getuigenheuvels van Heist en Beerzel, van o.a. wijlen prof. Gullentops. Daarnaast geeft hij toelichting over de onderzoeken die door hem en collega’s zijn uitgevoerd, en over de hierdoor gewijzigde inzichten over de ontstaansgeschiedenis ervan.

De lezing staat open voor iedereen en is zeker interessant voor heemkundigen, scholieren, studenten en iedereen met een interesse in wetenschap. Toegang is gratis.

Info
Wanneer: zaterdag 12 november om 20u
Waar: CC Zwaneberg, Cultuurplein 1 in Heist-op-den-Berg

Een organisatie van heemkring Die Swane i.s.m. IOED Berg en Nete.

Foto: Peter Helpens