Ernest Van Dijck en het Berlaarhof

Het Berlaarhof is een pand met een rijk, maar tot nu toe onbekend verleden. In 2018 werd het landhuis en de bijhorende tuin aangekocht door de gemeente Berlaar. Het landhuis kreeg een maatschappelijke invulling, als begeleid wooncentrum voor volwassenen met een beperking (VillaVip).

Het bijhorende landgoed werd omgevormd tot een park, dat eind 2020 opende voor het publiek. Het wordt beheerd door Kempens Landschap, met aandacht voor de historische en landschappelijke elementen, en de ecologische functie. Het landgoed vormt immers een (kleine) groene long, compleet met o.a. fruitbomen, een bijenhotel en inheemse bomen.

Tot voor kort was er relatief weinig bekend over de geschiedenis van het Berlaarhof. De focus lag vooral op zijn bekendste eigenaar, tenor Ernest Van Dijck, die hier rond het jaar 1900 zijn intrek nam (zie foto). Het archief van zijn nazaten, de familie Vanderlinden, onthulde echter tal van nieuwe gegevens en bevat o.m. foto’s en plannen uit de vroege 20ste eeuw, wanneer het kasteel en de tuin werden aangepast.

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2023 kwam het hof en haar bekendste inwoner terug onder de aandacht. In ’t Dolhuis werd er een documentairevoorstelling georganiseerd over Ernest Van Dijck, en Berg en Nete lanceerde een virtueel-begeleide wandeling doorheen het park. Via de ErfgoedApp krijg je zeldzame foto’s te zien uit het archief van de familie Vanderlinden, met een woordje uitleg over de geschiedenis van het Berlaarhof.

Als je de ErfgoedApp hebt geïnstalleerd, kan je de wandelroute openen via de QR-code onderaan. Je kan de wandeling ook terugvinden via het kompas-icoon op het startscherm. Heb je de Erfgoedapp nog niet? Zoek ernaar in Google Play of de Apple App Store, of klik op deze link.

Praktisch:

  • naam: wandeling park Berlaarhof
  • wandelafstand: ca. 1 km
  • duurtijd: 36 min.
  • locatie: park Berlaarhof, Pastorijstraat 9, Berlaar

Het Berlaarhof en een deel van de tuin werden volgens besluit van 14 september 2019 vastgesteld als bouwkundig erfgoed, omwille van de historische en architecturale waarde. Het domein valt binnen het landschappelijke geheel ‘Gestel en omgeving’.

Foto: © archief familie Vanderlinden