Sinds enkele jaren zet het Agentschap Onroerend Erfgoed in op de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, ofwel ‘houtig erfgoed’. Naast gebouwen kunnen namelijk ook bomen, hagen, struiken, e.d. deel uitmaken van ons collectief onroerend erfgoed. Bepaalde bomen in een tuin kunnen reeds honderden jaren oud zijn en vormen een klein, maar niet onbelangrijk deel van de ecologische rijkdom van een gemeente. Bij een zieke of beschadigde boom primeert wel steeds de veiligheid.

De IOED werkt voor het bewaren en inventariseren van houtig erfgoed samen met Regionaal Landschap Rivierenland. Meer info over houtig erfgoed vind je hier.