Voormalig minister-president Geert Bourgeois zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder het ministerieel besluit tot de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. De rechtsgevolgen verbonden aan de vaststelling zijn van kracht vanaf 29 maart 2019.

Klik hier voor meer info over de vaststelling en de bijhorende rechtsgevolgen.

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed