Bouwkundig erfgoed

Voor bouwkundig erfgoed maken we het onderscheid tussen beschermd en vastgesteld erfgoed. Het Rameyenhof in Gestel, het Hof Ter Laken in Booischot en het Fort van Kessel zijn enkele van de meer dan 60 beschermde monumenten in de regio Berg en Nete. Ze zijn herkenbaar aan het blauwwit of geelwit schildje op hun gevel. Beschermde monumenten vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Daarnaast is er het zogenaamd vastgesteld erfgoed. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde omdat ze beeldbepalend zijn, een belangrijke historische waarde hebben, of een bijzondere architecturale kwaliteit. Vastgesteld erfgoed wordt beheerd door de gemeenten. IOED Berg en Nete staat in voor de lokale erfgoeddienst van drie gemeenten, en wil eigenaars van bouwkundig erfgoed in de regio ondersteunen in het behoud en beheer van hun pand.

Check op geo.onroerenderfgoed.be of je woning is opgenomen op de inventaris van vastgesteld bouwkundig erfgoed, en of het al dan niet beschermd is.

Lees op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid meer over de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Vastgesteld erfgoed

Je kan bij Berg en Nete terecht voor:

  • Vragen over de rechtsgevolgen voor panden die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De rechtsgevolgen vind je hier terug.
  • Informatie over financiële stimuli die je als eigenaar van bouwkundig erfgoed kan krijgen. Op de website onroerenderfgoed.be vind je hiervan een overzicht. Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed krijg je geen premies. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening aanvragen, voor o.a. restauratie- of renovatiewerken. De lening bedraagt min. 25.000 euro en max. 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor de lening bedraagt momenteel 1 procent.
  • Wij geven vrijblijvend advies op maat aan kandidaat-verbouwers over hoe zij kunnen omgaan met de erfgoedwaarden van hun gebouw. Wij bekijken graag samen hoe jouw pand kan worden aangepast aan moderne woonnoden en tegelijk de erfgoedwaarden maximaal kunnen worden bewaard.
  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (voor verbouwing, uitbreiding, sloop, …) voor een vastgesteld pand is het zinvol om ons advies te vragen. Een voorbespreking of evaluatie van de plannen door de IOED zorgt voor een vlotte afhandeling van het dossier. Ons advies is evenwel niet bindend. Indien nodig kunnen wij ook langskomen voor een plaatsbezoek. Zo garanderen we een goede omgang met de erfgoedwaarden. Ook (kandidaat-)kopers van vastgesteld erfgoed kunnen bij ons terecht met hun vragen.

Beschermd erfgoed

Het Agentschap Onroerend Erfgoed is het aanspreekpunt voor eigenaars van beschermde gebouwen. Zij helpen je verder met vragen over de rechtsgevolgen  en subsidies, premies, fiscale stimuli … Berg en Nete helpt je wel graag verder met:

  • Ondersteuning en advies bij het opmaken van een beheersplan voor beschermd erfgoed. Een beheersplan zorgt voor een gebiedsgerichte visie en houdt rekening met alle aanwezige erfgoedvormen.

Monumentenwacht

Daarnaast kunnen eigenaars van zowel beschermd als vastgesteld erfgoed terecht bij Monumentenwacht. Monumentenwacht is een organisatie die het onderhoud van historisch waardevol erfgoed – al dan niet beschermd – stimuleert. Leden kunnen een inspectierapport laten opmaken dat gedetailleerd de bouwfysische toestand van het pand in kaart brengt, en concrete aanbevelingen doet voor een goed beheer. Verder geeft Monumentenwacht advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.