Algemeen

Voor bouwkundig erfgoed maken we het onderscheid tussen beschermd en vastgesteld erfgoed. Het Rameyenhof in Gestel, Hof Ter Laken in Booischot en het Fort van Kessel zijn enkele van de meer dan 60 beschermde monumenten in Berg en Nete. Ze zijn herkenbaar aan het blauwwit of geelwit schildje op hun gevel. Daarnaast is er het zogenaamd vastgesteld erfgoed. Deze gebouwen hebben erfgoedwaarde omdat ze beeldbepalend zijn in een straat of op een plein, een belangrijke historische waarde of een bijzondere architecturale kwaliteit hebben

IOED Berg en Nete wil de eigenaars van het bouwkundig erfgoed van de regio ondersteunen in het behoud en goed beheer van hun pand.

Check op geo.onroerenderfgoed.be of je woning is opgenomen op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, en of het al dan niet beschermd is.

Lees op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid meer over de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Vastgesteld erfgoed

Je kan bij Berg en Nete terecht voor:

  • Vragen over de rechtsgevolgen voor panden die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De rechtsgevolgen vind je hier terug.
  • Informatie over financiële stimuli die u als eigenaar van bouwkundig erfgoed kan krijgen. Op onroerenderfgoed.be vind je hiervan een overzicht. Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies krijgen. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening aanvragen, voor o.a. restauratie- of renovatiewerken. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.
  • Wij geven vrijblijvend advies op maat aan kandidaat-verbouwers over hoe zij kunnen omgaan met de erfgoedwaarden van hun gebouw. Wij bekijken graag samen met u hoe uw pand kan worden aangepast aan moderne woonnoden en tegelijk de erfgoedwaarden maximaal kunnen worden bewaard.
  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (voor verbouwing, uitbreiding, sloop, …) voor een vastgesteld pand is het zinvol om ons advies te vragen. Een voorbespreking of een evaluatie van de plannen door de IOED, zorgt voor een vlotte afhandeling van het dossier. Als het nodig is, kunnen wij ook langskomen voor een plaatsbezoek. Zo garanderen we een goede omgang met de erfgoedwaarden. Ons advies is niet bindend. Ook (kandidaat-)kopers van vastgesteld erfgoed kunnen bij ons terecht met hun vragen.

Beschermd erfgoed

Het Agentschap Onroerend Erfgoed is het aanspreekpunt voor eigenaars van beschermde gebouwen. Zij helpen je verder met vragen over de rechtsgevolgen  en subsidies, premies, fiscale stimuli … Je kan bij Berg en Nete terecht voor:

  • ondersteuning en advies bij het opmaken van een beheersplan voor het beschermd erfgoed. Een beheersplan zorgt voor een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen.

Eigenaars van beschermd en vastgesteld erfgoed kunnen ook terecht bij Monumentenwacht. Monumentenwacht is een organisatie die het onderhoud van historisch waardevol erfgoed – al dan niet beschermd – stimuleert. Leden kunnen een inspectierapport laten opmaken dat gedetailleerd de bouwfysische toestand van het pand in kaart brengt, en concrete aanbevelingen doet in functie van een goed beheer. Naast ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, kan je bij hen ook terecht voor advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.