Onze organisatie heeft het statuut van een projectvereniging, opgericht door de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen. In die zin vormen wij het verlengde van een lokale overheidsdienst, die werkt over verschillende gemeenten heen (bovenlokaal). Zowel inwoners als belanghebbenden van onroerend erfgoed in deze gemeenten kunnen dus kosteloos gebruik maken van onze diensten, zoals advies, ondersteuning van erfgoedactiviteiten, …

Onze dienstverlening is uiteraard afhankelijk van onze beschikbare middelen en mensen. De gemeente zelf kan ook dossierkosten aanrekenen.