Bij ons kan je voorlopig nog geen materiaal ontlenen. Onze collega’s van erfgoedcel Kempens Karakter hebben wel een uitleendienst en zij zijn ook het provinciale uitleenpunt van de Uitleendienst Erfgoed. Meer info vind je hier en via info@kempenskarakter.be.