Zoals bij elke andere renovatie of grondige verbouwing geldt dat je vooraf een omgevingsvergunning aanvraagt bij je gemeente. Voor sloop heb je eveneens een vergunning nodig van je gemeente.

Het lokale bestuur zal bij deze vergunningsaanvragen nagaan wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn, en wat de impact van sloop of werkzaamheden op deze erfgoedwaarden inhoudt. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing. Hiervoor kan de gemeente bij IOED Berg en Nete advies vragen. Meer info over waarvoor je bij ons terecht kan voor advies, vind je hier terug.