Ontdek je per toeval een archeologische vondst? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Vondst en vindplaats moeten daarna nog 10 dagen worden beschermd, zodat er indien nodig een archeologisch onderzoek kan plaatsvinden op kosten van de Vlaamse Overheid. Het komt misschien ongelegen, maar toevalsvondsten en de context waarin ze gevonden zijn, kunnen ons veel kennis opleveren over het verleden. Meer info over toevalsvondsten vind je hier.