Ben je een occasionele bouwheer en krijg je te maken met de verplichte opmaak van een archeologienota? Dan kan je in bepaalde gevallen rekenen op financiële ondersteuning in de kosten voor het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dat is bijvoorbeeld proefsleuvenonderzoek of archeologisch booronderzoek. De kosten voor het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, zoals bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek, blijven voor eigen rekening. De premie geldt voor archeologienota’s en nota’s waarvan de aktename gebeurde na 1 april 2019.

De premie bedraagt 80% van de forfaitair bepaalde kostprijs van het vooronderzoek met ingreep in de bodem. Alle informatie over de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem vind je terug op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Je vindt er naast de algemene informatie ook een beslissingsboom (waarmee je kan nagaan of je in aanmerking komt voor de premie), een document met uitleg bij de formule, en het ministerieel besluit dat de premie regelt.