De herbestemming van kerken staat vandaag hoog op de agenda. Maar waar vind je informatie over deze historische gebouwen? Het Vlaams Architectuurinstituut publiceert op zijn website adviespagina’s die onderzoekers van (kerk)gebouwen wegwijs maken in de beschikbare archieven.

Herbestemming

De herbestemming van kerken komt ook aan bod in het meest recente nummer van het tijdschrift A+, naar aanleiding van de vele haalbaarheidsonderzoeken die het Projectbureau Herbestemming Kerken uitvoerde. Via interdisciplinaire teams ondersteunt dit Projectbureau steden, gemeenten en kerkbesturen in hun zoektocht naar nieuwe bestemmingen voor kerkgebouwen. Dit initiatief wordt momenteel ook belicht in de lezingenreeks Small Talks van Atelier Bouwmeester. Ook AR-TUR besteedde recent aandacht aan de toekomst van religieuze architectuur in hun CAHIER #8 Landschap van kerken, waarbij ze inzoomen op voorbeelden uit de Kempen.

Adviespagina

Al deze onderzoeken naar herbestemmingen van kerken worden niet alleen gevoed door analyses van de bestaande toestand en ontwerpend onderzoek, maar roepen ook vragen op naar het verleden van deze gebouwen en hun context. Naast de persoonlijke verhalen van de vele stakeholders, kan er voor historisch onderzoek ook geput worden uit heel wat bronmateriaal. Brieven, krantenknipsels, foto’s en tekeningen uit archieven van kerkfabrieken, bisdommen en architecten geven een inkijk in verschillende facetten van deze gebouwen. Wie zelf aan de slag wil gaan kan terecht op de adviespagina’s van het Vlaams Architectuurinstituut, waar er speciale aandacht wordt besteed aan historisch onderzoek naar kerkgebouwen.

Bron: Vlaams Architectuurinstituut