U bent hier: Dienstverlening » FAQ
FAQ2019-03-09T19:18:52+01:00
Mag ik met een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische vondsten?2021-09-13T16:49:16+02:00

Om met een metaaldetector of magneet op zoek te gaan naar archeologische vondsten heb je een erkenning als metaaldetectorist nodig. Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren gsm.

De erkenning die je van de Vlaamse overheid ontvangt, is enkel geldig in Vlaanderen. In de andere gewesten en het buitenland ben je gebonden aan de daar geldende regelgeving.

Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist. Meer info over metaaldetectie vind je hier.

Moet ik bij een omgevingsvergunning een archeologienota toevoegen?2021-09-13T16:51:27+02:00

Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota te laten opmaken door een erkende archeoloog. Via deze beslissingsboom kan je snel checken of je verplicht bent op zo’n archeologienota te laten opmaken. Occasionele bouwheren kunnen in bepaalde gevallen rekenen op financiële ondersteuning in de kosten voor het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Of je in aanmerking komt voor zo’n premie, en hoeveel die dan bedraagt, kan je nagaan op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Ik heb een archeologische vondst gedaan. Mag ik die bij mij thuis bewaren?2021-09-13T16:52:57+02:00

Ontdek je per toeval zo’n archeologische vondst? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Toevalsvondsten en hun context kunnen door onderzoek kennis opleveren over het verleden van de mens en zijn omgeving. Meer info over toevalsvondsten vind je hier.

Kan ik subsidies krijgen als ik deelneem aan Erfgoeddag, Archeologiedagen of Open Monumentendag?2019-02-09T20:47:41+01:00

Bij ons kan je geen subsidies krijgen als je hiervoor een activiteit organiseert. We willen met jou wel bekijken hoe we je inhoudelijk en eventueel logistiek kunnen ondersteunen.

Ik organiseer een erfgoedevenement in de regio. Willen jullie dit evenement promoten?2021-09-14T15:12:22+02:00

We raden het alvast aan je activiteit zelf in te voeren in de UiTdatabank. Zo zal deze te zien zijn op UiTinVlaanderen.be.

Indien mogelijk kunnen we je activiteit steeds promoten via onze facebookpagina, website en onze partners.

Welk materiaal kan ik bij jullie ontlenen?2021-09-14T15:11:23+02:00

Bij ons kan je voorlopig nog geen materiaal ontlenen. Onze collega’s van de erfgoedcel Kempens Karakter hebben wel een uitleendienst en zij zijn ook het provinciale uitleenpunt van de Uitleendienst Erfgoed. Meer info vind je hier en via info@kempenskarakter.be.

Kan ik een premie krijgen voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed?2021-09-13T17:00:02+02:00

Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies krijgen. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening voor o.a. restauratie- of renovatiewerken aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.

Mag ik mijn woning die op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed staat, verbouwen?2021-09-13T17:01:39+02:00

Zoals bij elke andere renovatie of grondige verbouwing geldt dat je vooraf een omgevingsvergunning aanvraagt bij je gemeente.Voor sloop heb je eveneens een vergunning nodig van je gemeente.

Het lokale bestuur zal bij deze vergunningsaanvragen nagaan wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn en wat de impact van sloop of van de werkzaamheden op deze erfgoedwaarden zijn. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing. Hiervoor kan de gemeente bij IOED Berg en Nete terecht voor advies. Meer info over waarvoor je bij ons terecht kan voor advies, vind je hier terug.

Ik ben eigenaar van een beschermd monument. Waarvoor kan ik bij jullie terecht?2021-09-13T17:03:06+02:00

Het eerste aanspreekpunt voor eigenaars van beschermde monumenten zijn de erfgoedconsulenten van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Wij brengen je graag in contact met de juiste consulent.

Wij geven wel advies en ondersteuning bij het opmaken van een beheersplan. Meer info over beheersplannen vind je hier.

Waar vind ik of mijn woning een beschermd monument of vastgesteld erfgoed is?2021-09-13T17:03:52+02:00

Op geo.onroerenderfgoed.be en inventaris.onroerenderfgoed.be kan je zoeken of je pand een beschermd monument of op vastgesteld erfgoed is.

Wat is het verschil tussen een beschermd monument en een vastgesteld inventarispand?2021-09-13T17:05:19+02:00

Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid maakt een onderscheid tussen de wetenschappelijke inventaris, de vastgestelde inventaris en bescherming. Wanneer uw woning op de wetenschappelijke of vastgestelde inventaris staat, betekent dit niet dat het beschermd is. Meer info over dat onderscheid vind je hier.

Go to Top