Elke_Berg&Nete

Elke werkt deeltijds en is bouwhistorica, gespecialiseerd in duurzame monumentenzorg. Met vragen over het bouwkundig erfgoed van de regio Berg en Nete kan je bij haar terecht.

Ze adviseert over werken aan erfgoed en ondersteunt het lokale beleid en vrijwilligers. Via prikkelende acties wil zij iedereen enthousiasmeren voor het veelzijdige erfgoed van Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.

Elke Van Severen
elke@bergennete.be
014/30 40 42

Tom_Berg&Nete

Tom werkt deeltijds en is archeoloog van opleiding. Hij is dus jouw aanspreekpunt voor archeologie en metaaldetectie. Je kan bij hem ook terecht met vragen over zowel kerkgebouwen als funerair, militair en industrieel erfgoed.

Daarnaast coördineert hij de publieksactiviteiten van Berg en Nete, zoals de Archeologiedagen en Open Monumentendag.

Tom Dorau
tom@bergennete.be
014/38 87 42

Jelle_Berg&Nete

Als ondersteunende medewerker kan Jelle terugvallen op zijn studies Geschiedenis en Bedrijfscommunicatie. Hij zet mee zijn schouders onder de communicatie en projecten van Berg en Nete.

Het liefst van al kruipt Jelle in de pen, o.a. voor onze website. Veel van wat je hier leest, komt dus van zijn hand. Daarnaast springt hij bij waar nodig, zoals bij evenementen of archiefwerk.

Jelle Van Herck
jelle@bergennete.be
014/30 40 42

Iris_RLRL

Biologe Iris was jaren werkzaam in natuurbehoud, en koesterde al van kindsbeen af een bijzondere interesse voor archeologie. Haar ervaring zet ze daarom graag in op het raakvlak tussen erfgoed en natuur.

Iris is het aanspreekpunt voor alles rond houtig erfgoed. Deze vaak onbekende en ondergewaardeerde getuigen in het landschap wil ze onder de aandacht brengen van het grote publiek, zodat we ze kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Iris Verstuyft
Iris.VERSTUYFT@rlrl.be
015/28 05 94

Charlotte_RLRL

Charlotte is landschapsarchitecte bij Regionaal Landschap Rivierenland, en stelt haar kennis rond landschappelijk erfgoed graag ter beschikking voor Berg en Nete.

Veteraanbomen zijn één van haar stokpaardjes. Je kan bij Charlotte terecht voor advies over inrichtingswerken in historisch waardevolle landschappen. Ze ondersteunt ook het inventarisatieproject rond houtig erfgoed.

Charlotte De Wit
Charlotte.DEWIT@rlrl.be
015/28 18 27

Berg en Nete werkt ook nauw samen met de erfgoedcel Kempens Karakter en IOED Land van Nete en Aa, voor o.a. archeologie en publiekswerking.
Ontdek wie hun medewerkers zijn:

logo_Kempens_Karakter
IOED_Land_van_Nete_en_Aa