Wat is en doet een IOED?

Onroerend Erfgoed

Een IOED is een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Een mondvol om te zeggen dat wij ons inzetten voor archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Oude panden zoals hoeves en burgerhuizen, maar ook archeologische sites, parken, tuinen,… behoren tot onze werking.
Ons werkingsgebied bestaat uit drie gemeenten:

  • Berlaar, met inbegrip van Berlaar-Heikant, Gestel en Melkouwen
  • Heist-op-den-Berg, waaronder Itegem, Hallaar, Wiekevorst, Schriek, Grootlo, Booischot, Pijpelheide, ’t Goor en Zonderschot
  • Nijlen, inclusief Kessel, Kessel-Statie, Bevel, Bevel-Heikant en Emblem

Ook onroerend erfgoed zelf reikt, net als ons werkingsgebied, over verschillende beleidsdomeinen heen: cultuur, vrije tijd, toerisme, ruimtelijke ordening … Binnen eenzelfde gemeente zijn er meerdere schepenen en diensten nauw bij betrokken. Met Berg en Nete willen we een verbindende rol spelen om krachten, middelen en expertise te bundelen in een gezamenlijk onroerend erfgoedbeleid. Ook particulieren willen we erbij betrekken, door het eerste aanspreekpunt te zijn voor hun vragen over het onroerend erfgoed in onze regio.

Erfgoed in de kijker

Om het draagvlak voor onroerend erfgoed te versterken, willen we de inwoners van de drie gemeenten zoveel mogelijk ermee laten kennismaken. Dat doen we met publieksprojecten die onroerend erfgoed in de kijker zetten. Zo werpen we de laatste jaren met ‘Kijk naar mij! Ik ben houtig erfgoed’ onze blik naar het minder bekende groene erfgoed en brengen dit in kaart. Ook de komende jaren zullen we interessante projecten opzetten om de band tussen het brede publiek en onroerend erfgoed aan te halen. We werken daarvoor nauw samen met onze collega-IOED’s, zoals met het project ‘Modernisme in de Kempen’.

Daarnaast ondersteunen we erfgoedverenigingen en andere enthousiastelingen met hun projecten rond erfgoed, en werken we mee aan lokale initiatieven voor Open Monumentendag, Erfgoeddag en de Archeologiedagen. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen warm maken voor lokaal erfgoed.

Aanspreekpunt en advies

IOED Berg en Nete beschikt over grondige kennis van regelgeving, subsidies en onderzoek op het vlak van onroerend erfgoed. We vormen ook onderdeel van een uitgebreid netwerk van specialisten naar wie we eventueel kunnen doorverwijzen. Inwoners, eigenaars van onroerend erfgoed, professionals (bv. architecten) en erfgoedvrijwilligers: zij kunnen bij ons allemaal terecht met hun vragen. In de mate van het mogelijke bieden wij voor elk type dossier over onroerend erfgoed ondersteuning en begeleiding.

Ten slotte adviseren wij de gemeenten in het ontwikkelen van een lokaal onroerenderfgoedbeleid. Zo ondersteunen we hen in een beter behoud en beheer van het aanwezige erfgoed.