Deze cilindervormige watertoren werd gebouwd in 1983. De toren heeft een centrale schacht en een kuip die rust op kolommen. Hij is nog altijd in gebruik. Een watertoren is een druk- en debietregelaar, en staat daarom op het hoogste punt van het leidingennet. Door de hoogte en de zwaartekracht ontstaat een stuwkracht die een minimumdruk garandeert.

Meer info vind je op de affiche op de locatie zelf.