Dit is een typisch Kempische langgevelhoeve. Bij dit soort hoeves zijn woonruimte, stal en schuur in langgerekt grondplan in één richting aan elkaar gebouwd.

Meer info over de geschiedenis van dit huis vind je op de affiche aan het huis zelf.