In 1876 werd Hallaar een onafhankelijke gemeente. De eerste zitting van de Hallaarse gemeenteraad ging op 13 november van dat jaar door in de parochiezaal. Vanaf 1884 vonden de gemeenteraad en de gemeentelijke diensten onderdak in de nieuwe gemeenteschool op de Leopoldlei. Pas in 1935 werd een echt gemeentehuis gebouwd, naar ontwerp van de provinciale architect Gustaaf Careels.

Foto: collectie Heemkring Die Swane

Meer info over de geschiedenis van dit huis vind je op de locatie.