De gevel van deze dorpswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw werd verlevendigd door het decoratief gebruik van gesinterde bakstenen in het fries onder de dakgoot en rond de raamopeningen. Gesinterde bakstenen zijn bakstenen die langer gebakken zijn en daardoor een grijsblauwe kleur krijgen. Op de topografische kaart uit 1893 wordt de omgeving aangeduid met het Pleintje. De oudste woonkern van Booischot zou zich hier situeren op de kruising van twee regionaal belangrijke wegen: de weg Mechelen-Westerlo en Lier-Aarschot.

Foto: inventaris onroerend erfgoed.

Meer info over de geschiedenis van dit huis vind je op de affiche op de locatie zelf.