Op de kadasterkaart (1842-1879) van de Brugse drukker en uitgever Philippe Christian Popp staat de dorpsherberg al. Net als het aanpalende gebouw rechts is het ingekleurd als eigendom van de Schriekse brouwer Vermylen-Mylemans.

Foto: inventaris onroerend erfgoed.

Meer info over dit gebouw op de affiche ter plaatse.