Organisatie en partners

Historiek van de IOED

In de loop van 2016 vonden de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen elkaar in de noodzaak om hun expertise rond onroerend erfgoed te bundelen. Zo wilden ze het draagvlak voor het lokale erfgoed versterken, een gemeenschappelijk erfgoedbeleid ontwikkelen en eigenaars van onroerend erfgoed beter ondersteunen. Het idee voor de oprichting van een IOED was ontstaan.

Regionaal Landschap Rivierenland en erfgoedcel Kempens Karakter waren de drijvende krachten bij de opstart. Zij richtten een planningsgroep op om de opstart van een IOED te begeleiden en een uitgebreid aanvraagdossier samen te stellen, met daarin ook vertegenwoordigers uit de drie betrokken gemeenten. In januari 2017 werd de projectvereniging Berg en Nete op papier opgericht, om de IOED alvast een juridische structuur te geven. De aanvraag voor de erkenning als IOED werd bij de Vlaamse Overheid ingediend en goedgekeurd.

Sinds 1 juni 2018 is Berg en Nete in de praktijk actief als onroerend erfgoeddienst voor Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.

Raad van Bestuur

IOED Berg en Nete wordt beheerd door een raad van bestuur. Deze bestaat uit twee leden uit elk van de drie betrokken gemeenten. Elke gemeente vaardigt zowel een stemgerechtigd als een raadgevend lid af. Sinds januari 2019 zijn de stemgerechtigde leden: Wim Van den Bruel (Heist-op-den-Berg), Ingeborg Van Hoof (Berlaar) en Griet Van Olmen (Nijlen). Voorzitter van de raad is Wim Van den Bruel. De raad van bestuur komt 3 à 4 keer per jaar fysiek samen.

Voor een goede werking stellen we beleidsplannen op met onze doelstellingen voor een specifieke periode. Het beleidsplan voor de periode 2021-2026 vind je hier terug.

Partners

  • Voor projecten en onze algemene werking werken we uiteraard nauw samen met de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.
  • Rond landschappelijk erfgoed onderhouden wij een goede relatie met Regionaal Landschap Rivierenland.
  • Voor cultureel erfgoed kunnen we steeds rekenen op erfgoedcel Kempens Karakter.
  • We delen daarnaast expertise met onze ‘buur’ IOED Land van Nete en Aa en zetten samen projecten op.
  • Van nature uit zijn de Kempense, Antwerpse en overige IOED’s bevoorrechte partners om mee samen te werken.
  • Tot slot zijn er de vele enthousiaste erfgoedliefhebbers, die geen persoonlijke website hebben, maar wel het vermelden waard zijn.