Verbouwing en sloop bouwkundig erfgoed

Advies bij verbouwingen

(Kandidaat-)verbouwers kunnen vrijblijvend advies vragen aan IOED Berg en Nete om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn voor een bepaald erfgoedpand.

Bij panden die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, of bij panden waar men erfgoedwaarde vermoedt, kan je als (toekomstig) eigenaar advies vragen aan Berg en Nete. Een voorbespreking of een evaluatie van de plannen door de IOED en eventueel de dienst omgeving van de gemeente,  zorgt voor een vlotte afhandeling van het dossier. Als het nodig is, kunnen wij ook langskomen voor een plaatsbezoek. Zo garanderen we samen een goede omgang met de erfgoedwaarden.

In geval van een beschermd gebouw, verwijzen wij door naar de provinciale erfgoedconsulenten van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Neem hiervoor contact op met ons via info@bergennete.be.

Advies bij sloop

Om een gebouw uit de inventaris van vastgesteld bouwkundig erfgoed af te breken, is altijd een omgevingsvergunning nodig. Bij het al dan niet toekennen van de vergunning moet de gemeente haar beslissing motiveren en aangeven hoe ze de erfgoedwaarden van het gebouw mee in rekening hebben gebracht. De gemeente kan hiervoor advies vragen aan Berg en Nete. Ook eigenaars kunnen bij ons vrijblijvend pre-advies vragen.

Archeologienota

Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota te laten opmaken door een erkende archeoloog. Via deze beslissingsboom kan je snel checken of je verplicht bent om zo’n archeologienota te laten opmaken.

Met Berg en Nete helpen we je op weg naar de juiste info over de archeologiewetgeving.

Premies

Voor het verplicht archeologisch onderzoek kan je in bepaalde gevallen een premie aanvragen. Via deze beslissingsboom kan je nagaan of je recht hebt op zo’n premie bij jouw bouwproject.

Professionele verkavelaars en bouwpromotoren kunnen een archeologisch solidariteitsfonds oprichten, dat zijn leden een deel van de kosten vergoedt bij verplichte archeologische opgravingen.

Erfgoedlening

Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies krijgen. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening aanvragen voor o.a. restauratie- of renovatiewerken. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor leningen bedraagt momenteel 1 procent.