Eigenaars van beschermd erfgoed kunnen vanaf 1 januari 2020 een toelating voor werken aanvragen via het e-loket van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een flinke stap vooruit in de digitalisering van hun dienstverlening!

Hoe gaat dat in zijn werk, zo’n digitale aanvraag?

Je surft naar het e-loket en logt in met je e-ID, itsme, federaal token of een andere methode. Op de kaart duid je het beschermd erfgoed aan waarvoor je een toelating aanvraagt. Je beschrijft de werken of diensten en voegt de gevraagde bijlagen toe. Je kan je aanvraag op elk moment onderbreken om op een ander tijdstip verder te gaan: je bewaart je aanvraag en via een link die je per mail ontvangt, kan je de aanvraag op elk moment opnieuw openen en verder vervolledigen.

Je aanvraag komt aan bij de dossierbehandelaar, die de aanvraag verwerkt. Bij een gunstige beoordeling ontvang je per mail de toelating en een affiche, en kan je starten met de werken. Bij een gecombineerde aanvraag van een premie en een toelating via het e-loket ontvang je per mail zowel de toekenning van de premie, de toelating voor de werken als de affiche voor bekendmaking. Op eenvoudig verzoek kan je een papieren versie van de affiche opvragen.

Meer info over de procedure vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.