IOED Berg en Nete is de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst van Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg. Een IOED ondersteunt de gemeentebesturen in hun onroerend erfgoedbeleid met de focus op het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te behouden, ontwikkelen en ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en deskundige partners brengen we het erfgoed onder de aandacht. Zo creëren we een groot draagvlak voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor de toekomst.

IOED Berg en Nete is op zoek naar een coördinator om gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed op touw te zetten en de gemeenten inhoudelijk te ondersteunen in de uitwerking en implementatie van een eigen onroerenderfgoedbeleid. De coördinator is expert bouwkundig erfgoed.

Meer info vind je in de vacaturetekst.