Erfgoed in de kijker

We willen de inwoners van de drie gemeenten laten kennismaken met het onroerend erfgoed, om op die manier het draagvlak voor dat erfgoed te versterken. Dat doen we met publieksprojecten die het erfgoed in de kijker zetten. Zo zetten we in 2019 met ‘Kijk naar mij! Ik ben erfgoed’ het (on)verwachte erfgoed in het straatbeeld in the picture.

Ook de komende jaren zullen we interessante projecten opzetten om de band tussen het brede publiek en het onroerend erfgoed te versterken.
Daarnaast ondersteunen we erfgoedverenigingen en andere enthousiastelingen in het opzetten van projecten rond erfgoed en helpen we mee aan lokale initiatieven voor Open Monumentendag, de Nacht van het Kempens Erfgoed en de Archeologiedagen. We willen zo veel mogelijk mensen warm maken voor het lokale erfgoed.

Aanspreekpunt en advies

IOED Berg en Nete beschikt over grondige kennis van regelgeving, subsidies en onderzoek op het vlak van onroerend erfgoed, en over een uitgebreid netwerk van specialisten naar wie doorverwezen kan worden.
We willen een aanspreekpunt zijn waar inwoners, eigenaars van onroerend erfgoed, professionals (bv. architecten) en erfgoedvrijwilligers terecht kunnen met al hun vragen over onroerend erfgoed. We bieden ondersteuning en trajectbegeleiding bij alle soorten onroerenderfgoeddossiers.
Ten slotte adviseren wij ook de gemeenten in het ontwikkelen van een lokaal onroerenderfgoedbeleid. Zo willen we hen ondersteunen in een beter behoud en beheer van het aanwezige erfgoed.

Partners

In alles wat we doen werken we nauw samen met erfgoedcel Kempens Karakter, Regionaal Landschap Rivierenland en uiteraard de gemeentes zelf.