Erfgoed in de kijker

Om het draagvlak voor onroerend erfgoed te versterken, willen we de inwoners van de drie gemeenten ermee laten kennismaken. Dat doen we met publieksprojecten die onroerend erfgoed in de kijker zetten. Zo werpen we in 2021 en 2022 met ‘Kijk naar mij! Ik ben houtig erfgoed’ onze blik naar het minder bekende groene erfgoed en brengen we dit in kaart. Ook de komende jaren zullen we interessante projecten opzetten om de band tussen het brede publiek en onroerend erfgoed aan te halen.

Daarnaast ondersteunen we erfgoedverenigingen en andere enthousiastelingen met hun projecten rond erfgoed, en werken we mee aan lokale initiatieven voor Open Monumentendag, de Nacht van het Kempens Erfgoed en de Archeologiedagen. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen warm maken voor lokaal erfgoed.

Aanspreekpunt en advies

IOED Berg en Nete beschikt over grondige kennis van regelgeving, subsidies en onderzoek op het vlak van onroerend erfgoed. We vormen ook onderdeel van een uitgebreid netwerk van specialisten naar wie eventueel doorverwezen kan worden. We willen een aanspreekpunt zijn voor inwoners, eigenaars van onroerend erfgoed, professionals (bv. architecten) en erfgoedvrijwilligers, waar ze terecht kunnen met al hun vragen. In de mate van het mogelijke bieden wij voor elk type dossier over onroerend erfgoed ondersteuning en begeleiding.

Ten slotte adviseren wij de gemeenten in het ontwikkelen van een lokaal onroerenderfgoedbeleid. Zo willen we hen ondersteunen in een beter behoud en beheer van het aanwezige erfgoed.

Partners

In alles wat we doen werken we nauw samen met erfgoedcel Kempens Karakter, Regionaal Landschap Rivierenland en uiteraard de gemeenten zelf.