Onroerend erfgoed, wa’s dat?

Een IOED is een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Een mondvol om te zeggen dat wij ons inzetten voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen. Onroerend erfgoed is een thema dat over verschillende beleidsdomeinen heen reikt: cultuur, vrije tijd, toerisme, ruimtelijke ordening … Binnen eenzelfde gemeente zijn er meerdere schepenen en diensten nauw bij betrokken. Met Berg en Nete willen we een verbindende rol spelen om krachten, middelen en expertise te bundelen in een gezamenlijk onroerend erfgoedbeleid. We willen ook voor particulieren het eerst aanspreekpunt zijn voor vragen over het onroerend erfgoed in onze regio.

Historiek van de IOED

In de loop van 2016 vonden de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen elkaar in de noodzaak om hun expertise rond onroerend erfgoed te bundelen. Zo wilden ze het draagvlak voor het lokale erfgoed versterken, een gemeenschappelijk erfgoedbeleid ontwikkelen en eigenaars van onroerend erfgoed beter ondersteunen. Het idee voor de oprichting van een IOED was ontstaan.

Regionaal Landschap Rivierenland en Erfgoedcel Kempens Karakter waren de drijvende krachten bij de opstart, en richtten een planningsgroep op om de opstart van een IOED te begeleiden en een uitgebreid aanvraagdossier samen te stellen. Hierin zaten ook vertegenwoordigers uit de drie betrokken gemeenten. In januari 2017 werd de projectvereniging Berg en Nete opgericht om de IOED alvast een juridische structuur te geven. De aanvraag voor de erkenning als IOED werd bij de Vlaamse Overheid ingediend en goedgekeurd.

Sinds 1 juni 2018 is Berg en Nete actief als onroerend erfgoeddienst voor Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.